Suche

Zur Navigation | Zum Seitenanfang | Zur Standortanzeige

Hartelijk welkom

in het Internationale Natuurpark Veenland!

Beleeft u het unieke ecosysteem veen in het ooit grootste aaneengesloten veenmoeras van Centraal-Europa. Uniek presenteert het Natuurpark een divers landschapsmozaïek vol kleur: okergele zandvlaktes en paarse heidevelden, blauw-groene veenlandschappen en bruine turfwinningsgebieden, frisgroene weilanden en goudgele graanvelden – een buitengewoon natuur- en belevingsruimte.
Het Natuurpark is het leefgebied voor talrijke met uitsterven bedreigde dier- en plantensoorten, ruimte voor recreatie voor natuurliefhebbers en belevingsruimte voor herontdekkers van natuurlijke en culturele schatten.

Hier informeren wij u over de natuur en cultuur in het Internationale Natuurpark Veenland, over onze projecten en over wat er hier voor u te ontdekken en te beleven valt.


Onthulling Bargerveen als Aardkundig Monument

Via: http://klazienaveen24.nl/onthulling-bargerveen-als-aardkundig-monument/ Door: Lammert Schoonewille

Bargerveen – Donderdag 27 oktober 2016 is het bord onthuld dat de monumentale status van het Bargerveen verklaart. Het gebied is door de provincie aangewezen als Aardkundig Monument, omdat het Bargerveen een van de laatste hoogveengebieden in Europa is.

Met de onthulling van het bord is tegelijk het startsein gegeven van een serie maatregelen om het uitgestrekte gebied aan de grens natter te kunnen maken. Daarvoor zijn op 3 plekken buffers nodig, die naast het vernatten van het veengebied, de dorpen behoeden voor wateroverlast. Het gebied is een onderdeel van het vroegere Bourtangermoeras, ooit tussen de 1.600 en 3.000 vierkante meter groot. Het noordelijke deel van dit natuurgebied bij Zwartemeer, het Meerstalblok, omvat het laatste stukje levende hoogveen dat er nog van rest. Vanaf de 19e eeuw werd dit gebied grootschalig afgegraven voor het winnen van turf. Deze vervening eindigde in 1992, waarnaStaatsbosbeheer het gebied in handen kreeg.

Aardkundig monument

De aardkundige monumenten vertellen iets over de manier waarop de Drentse ondergrond is ontstaan. Het Bargerveen is het 7e monument. De status ‘aardkundig monument’ wordt in Nederland toegekend een locaties of gebieden met opmerkelijke landschapsonderdelen. In Drenthe zijn naast het Bargerveen ook de Havelterberg, De Kleibosch, het Mekelermeer, het Stobbenven, het Drouwenerzand en de grond bij Donderen aardkundige monumenten.

Onthulling informatiebord

De onthulling van het speciale informatiebord bij het natuurgebied vond donderdag 27 oktober 2016 plaats. Bij deze onthulling waren meer dan 100 basisscholieren van ’t Swarte Meer, de Praom, De Banier en St. Franciscus uit Zwartemeer, Weiteveen en Twist (D) aanwezig. De bijeenkomst vond plaats in een landbouwschuur van de Maatschap Maarsingh. De gastheer, de heer Maarsingh, vertelde een indrukwekkend verhaal over zijn boerderij aan de rand van het Bargerveen, André Jansen legde het een en ander uit over technische aspect van het veengebied en Hans Dekker vertelde over Natura-2000 gebieden. Op de uitkijkheuvel hielden gedeputeerde Tjisse Stelpstra, gedeputeerde Henk Jumulet en Wethouder René van der Weide een korte speech. Daarna gingen de aanwezige kinderen kruiwagens vullen met leem om daarmee de sloot te dempen.

AM Bargerveen

AM Bargerveen 27.10

AM Bargerveen NL 27.10


Volg de activiteiten van het Natuurpark op facebook:

www.facebook.com/naturparkmoor
Op de website 'Achter de Breede Sloot' vind je verhalen over het grensgebied tussen de provincie Drenthe in Nederland en Landkreis Emsland in Duitsland. Het beschrijft de historie, de toeristische-recreatieve mogelijkheden en de natuur van dit overgangsgebied tussen de beide landen. Daarnaast beschrijft de auteur een deel van zijn familiegeschiedenis.
www.achterdebreedesloot.nl
www.achterdebreedesloot.nl

Zum Seiteninhalt | Zum Navigation | Zum Seitenanfang | Zur Standortanzeige