Suche

Zur Navigation | Zum Seitenanfang | Zur Standortanzeige

Hartelijk welkom

in het Internationale Natuurpark Veenland!

Naturpark-Kaart

Evenementen

28.08.2016, 15:00 uur

Het leefgebied veen: Ontdek de fascinerende...

meer informatie / verder lezen

25.09.2016, 15:00 uur

Fietstocht in de sporen van de ijstijd: Maritieme...

meer informatie / verder lezen

30.10.2016, 15:00 uur

Indian Summer in het Fullener Wald

meer informatie / verder lezen

27.11.2016, 15:00 uur

Wintergasten in het Bargerveen

meer informatie / verder lezen

Beleeft u het unieke ecosysteem veen in het ooit grootste aaneengesloten veenmoeras van Centraal-Europa. Uniek presenteert het Natuurpark een divers landschapsmozaïek vol kleur: okergele zandvlaktes en paarse heidevelden, blauw-groene veenlandschappen en bruine turfwinningsgebieden, frisgroene weilanden en goudgele graanvelden – een buitengewoon natuur- en belevingsruimte.
Het Natuurpark is het leefgebied voor talrijke met uitsterven bedreigde dier- en plantensoorten, ruimte voor recreatie voor natuurliefhebbers en belevingsruimte voor herontdekkers van natuurlijke en culturele schatten.

Hier informeren wij u over de natuur en cultuur in het Internationale Natuurpark Veenland, over onze projecten en over wat er hier voor u te ontdekken en te beleven valt.

Openbare aanbesteding ter ontwikkeling van een uniform, grensoverschrijdend vrijetijdsnetwerk in het Duitse deel van het Internationale Natuurpark Bourtanger Moor - Bargerveen

Invoering van het knooppuntensysteem voor:
  • Fietsen [FKS]: projectduur 01-09-2016 t/m 30-06-2017
  • Wandelen [WKS]: projectduur 01-01-2017 t/m 31-05-2018
Het FKS en WKS worden in het Duitse deel van het Internationale Natuurpark Bourtanger Moor – Bargerveen [INP] geïntroduceerd, overeenkomstig met de bestaande knooppuntensystemen in de provincie Drenthe.

De te ontwikkelen FKS en WKS zullen met de knooppunten in het Nederlandse deel van het INP verbonden moeten worden, zodat er een uniform en samenhangend systeem ontstaat in het gehele INP.


Achtergrondinformatie

Het in 2006 opgerichte INP ligt in een driehoek tussen het Duitse Landkreis Emsland, Grafschaft Bentheim en de Nederlandse provincie Drenthe. Leden van de INP-vereniging zijn naast de beide Landkreisen en de provincie de Gemeinde Geeste, Twist en Wietmarschen, de stad Haren (Ems) en Meppen en de Nederlandse gemeente Emmen. Gezamenlijk zetten de INP-leden zich in voor duurzame en grensoverschrijdende regionale ontwikkeling in het zgn. ontwikkelingsgebied, in totaal 810 km², waarvan 500 km² in Duitsland.

Wat betreft de infrastructuur van vrijetijdswegen zijn de Nederlandse en Duitse zijde van het INP nog volledig verschillend ontwikkeld en ingericht, wat de doelstelling van een gezamenlijke en samenhangende regionale ontwikkeling in de weg staat. De voorwaarde voor meer grensoverschrijdend bezoekersverkeer is uniforme infrastructuur, zodat mensen makkelijk routes kunnen volgen via grensoverschrijdende verbindingen van vrijetijdswegen in het - to nu toe - nog niet als eenheid waargenomen INP.

Door de verschillende wegwijssystemen aan beide zijden van de grens, bestaan er weinig  grensoverschrijdende wegverbinding en –verwijzingen. Daardoor is in het INP - in de 10 jaren sinds oprichting – grensoverschrijdend bezoekersverkeer gering. Om een brug te bouwen tussen deze systemen en grensoverschrijdend bezoekersverkeer te stimuleren, wordt in het gehele INP-gebied een uniform en grensoverschrijdend knooppuntensysteem naar Nederlands voorbeeld voor fietsen en wandelen ontwikkeld. Voor het in het NL-INP bestaande FKS zijn daarvoor alleen enkele aanpassingen en grensoverschrijdende verbindingen nodig, die door Nederlandse leden zelf gepland worden.

Het WKS wordt in het gehele INP voor het eerst ontwikkeld. Doordat het WKS een wezenlijk kleiner oppervlakte kan omvatten, zal het  niet het hele gebied kunnen afdekken. Het moet in de meest interessante gebieden geconcentreerd worden, waarbij meerdere grensoverschrijdende verbindingen in deze ‘wandeleilanden’ zullen worden opgenomen. Ook dit wordt in NL-INP door de Nederlandse partner zelf ontwikkeld.


Procedure

De opdracht is een openbare aanbesteding volgens de voorschriften van ‘Vergabe- und Vertragsordnung für Leistungen, Teil A (VOL/A)’.


De opdrachtgever

Internationaler Naturpark Bourtanger Moor – Bargerveen e.V.
Ordeniederung 2
D - 49716 Meppen

Contactinformatie

Vragen en opmerkingen over de aanbestedingsdocumenten, of voor meer informatie over de opdracht, kunnen in textvorm (brief, fax of e-mail) opgevraagd worden via:
Internationaal Natuurpark Bourtanger Moor - Bargerveen e.V.
Ordeniederung 2, D - 49716 Meppen

Inga Groenke (D):
+49(0)5931 445008
groenke@emsland.com
www.naturpark-moor.de
 
Danielle Koop (NL):
+49(0)5931 444008
koop@emsland.com
www.natuurpark-veenland.nl

Periode van de opdracht

Alle werkzaamheden voor het Fietsknooppuntensysteem, inclusief de bewegwijzering, moeten voor 30-06-2017 afgerond zijn.

Alle werkzaamheden voor het wandelknooppuntensysteem, inclusief de bewegwijzering, moeten voor 31-05-2018 afgerond zijn.

Planning

De Offerte dient uiterlijk op dinsdag 23-08-2016 om 12:00 uur door het INP ontvangen zijn.

Het openen van de offertes zal volgen op 23-08-2016 om 12:00 uur in Kreishaus II, kamer 008. Bij aanbesteden volgens VOL zijn inschrijvers niet bij de offerteopening welkom.

Indienen van de offerte

De offerte wordt in een gesloten enveloppe bij de boven genoemde organisatie ingediend. De offerte moet voor de bovengenoemde deadline in hard-copy per post of per koerier afgeleverd zijn. De inschrijver is verantwoordelijk voor de tijdige en formeel correcte aflevering van de offerte. De inschrijver kan de offerte tot en met het einde van het inschrijvingstermijn schriftelijk corrigeren of terugtrekken. Latere wijzigingen, correcties of intrekken van de offerte moeten afgegeven worden in een gesloten enveloppe die bij de organisatie voor eind van het gunningstermijn binnen moet zijn.

De inschrijver moet in de offerte aangeven of voor het gebruik van de inhoud van de offerte intellectuele eigendomsrechten bestaan of wanneer die eigendomsrechten door de inschrijver aangevraagd zijn.

Voor het opstellen van een offerte kan geen vergoeding gegeven worden. De offerte en bijlagen worden eigendom van de aanbestedende organisatie.

Geïnteresseerden kunnen informatie en/of de aanbestedingsdocumenten opvragen onder vermelding van e-mailadres via:

Internationaal Natuurpark Bourtanger Moor – Bargerveen e.V.
Inga Groenke (Kreishaus II, Zimmer 008)
Ordeniederung 2
49716 Meppen
Tel.: +49(0)5931 44 50 08
Fax: +49(0)5931 44 36 44
E-Mail: info@naturpark-moor.de

De aanbestedingsdocumenten worden enkel per e-mail verzonden.

Volg de activiteiten van het Natuurpark op facebook:

www.facebook.com/naturparkmoor

Zum Seiteninhalt | Zum Navigation | Zum Seitenanfang | Zur Standortanzeige