Suche

Zur Navigation | Zum Seitenanfang | Zur Standortanzeige

Hartelijk welkom

in het Internationale Natuurpark Veenland!

Naturpark-Kaart

Evenementen

30.07.2017, 14:00 uur

Fietstocht rondom het Bergerveen

meer informatie / verder lezen

27.08.2017, 09:00 uur

Verhalen en gedichten in het veen en op zoek naar...

meer informatie / verder lezen

24.09.2017, 14:00 uur

De bijzondere gewassen en geneeskundige kruiden van...

meer informatie / verder lezen

26.11.2017, 14:00 uur

Wintergasten in het Bargerveen

meer informatie / verder lezen

Beleeft u het unieke ecosysteem veen in het ooit grootste aaneengesloten veenmoeras van Centraal-Europa. Uniek presenteert het Natuurpark een divers landschapsmozaïek vol kleur: okergele zandvlaktes en paarse heidevelden, blauw-groene veenlandschappen en bruine turfwinningsgebieden, frisgroene weilanden en goudgele graanvelden – een buitengewoon natuur- en belevingsruimte.
Het Natuurpark is het leefgebied voor talrijke met uitsterven bedreigde dier- en plantensoorten, ruimte voor recreatie voor natuurliefhebbers en belevingsruimte voor herontdekkers van natuurlijke en culturele schatten.

Hier informeren wij u over de natuur en cultuur in het Internationale Natuurpark Veenland, over onze projecten en over wat er hier voor u te ontdekken en te beleven valt.


Aankondiging van een aanbesteding:

Ontwikkelen van een communicatieconcept voor het INTERREG V A-project ‘Grenzeloos veen - Grenzenlos Moor‘ in het Internationale Natuurpark Bourtanger Moor – Bargerveen (in het navolgende: ‘INP‘) en uitvoering via print- en onlinemedia.

Het in 2006 opgerichte INP ligt in de driehoek tussen de Duitse Landkreisen Emsland en Grafschaft Bentheim en de Nederlandse provincie Drenthe. In het bestuur van de INP-vereniging zijn behalve deze twee Landkreisen en de provincie Drenthe ook de Duitse gemeenten Geeste, Twist, Wietmarschen, Haren (Ems) en Meppen en de Nederlandse gemeente Emmen vertegenwoordigd. Gezamenlijk zetten de INP-leden zich in voor een duurzame en grensoverschrijdende regionale ontwikkeling in het zogenaamde INP-ontwikkelingsgebied, dat een totale oppervlakte van 810 km² beslaat, waarvan 500 km² aan Duitse kant.

Aan beide zijden van de grens hebben de gebieden verschillende karakters, waardoor het nog niet als één samenhangend natuurparkgebied herkend wordt. Een voorwaarde voor een sterker gemeenschappelijk optreden is een gemeenschappelijke communicatie. Met het INTERREG V A-project ‘Grenzeloos Veen - Grenzenlos Moor ‘ zet het natuurpark een belangrijke stap in de verbinding van het gebied. Middel hiervoor zijn uiteenlopende deelprojecten m.b.t. de ontwikkeling van het veengebied en de omgeving als natuurgebied, als ruimte voor leven en bedrijvigheid, maar ook als ruimte voor beleving en recreatie. Het is de bedoeling de projecten met een totaal investeringsvolume van 6,5 miljoen euro aan de lokale bevolking te presenteren teneinde de identificatie met het natuurpark en de bekendheid van de Europese subsidie INTERREG te vergroten. Hierbij speelt met name grensoverschrijdend samenwerken een belangrijke rol. Het doel is dat in de beleving van de burger de Duits-Nederlandse grens binnen het natuurparkniet meer als barrière gezien wordt.

Met het oog op een uniforme en coherente communicatie over het project ‘Grenzeloos veen‘ is het een vereiste dat alle activiteiten binnen het concept door één opdrachtnemer uitgevoerd gaan worden. De verschillende bouwstenen kunnenworden gecombineerd en met elkaar worden verweven, met een overkoepelende uniforme communicatie over alle deelprojecten. Daarnaast wordt een nauwe samenwerking tussen Duitse en Nederlandse mediapartners gevraagd, om een kwalitatief hoogwaardige en op de lezer afgestemde benadering in beide landen te waarborgen. Het natuurpark moet worden beschreven en door de bewoners worden ervaren als één homogeen, grensoverschrijdend gebied. Het doel van deze opdracht is om het INTERREG V A-project ‘Grenzeloos veen‘ via print- en onlinemedia op aansprekende wijze te communiceren en de informatie over het project voor alle bewoners van het gebied toegankelijk te maken.

De aanbesteding wordt uitgevoerd als openbare aanbesteding overeenkomstig de voorschriften van de Vergabe- und Vertragsordnung für Leistungen, Teil A (‘VOL/A’).

Aanbestedende organisatie:

Internationaler Naturpark Bourtanger Moor - Bargerveen e.V.
Ordeniederung 2
D-49716 Meppen

Contactpersoon:

Danielle Koop
05931 444008
koop@emsland.com
Ordeniederung 2
D-49716 Meppen

Uitvoeringsperiode

Alle onderdelen van het communicatieplan moeten aan het einde van het INTERREG V A-project op 30-09-2018 zijn afgerond.

Indiening offerte

De offerte dient uiterlijk op 07-08-2017 om 12:00 uur in het bezit te zijn van het Internationaal Natuurpark Bourtanger Moor Bargerveen e.V., Ordeniederung 2, D-49716 Meppen.

Geïnteresseerden kunnen de aanbestedingsdocumenten bij vermelding van e-mailadres opvragen bij:

Internationaal Natuurpark Bourtanger Moor - Bargerveen e.V.
Danielle Koop (Kreishaus II, kamer 008)
Ordeniederung 2
D-49716 Meppen
Tel.: +49 (0)5931 444008
Fax.: +49 (0)5931 443644
E-mail: koop@emsland.com

Let op!


Tijdelijke afsluiting van fiets- en wandelpaden in het Bargerveen

Voor meer informatie bezoek:
http://bargerveen-schoonebeek.nl/site/


Bekendmaking aanbesteding

In het kader van het INTERREG V A – project ‘Grenzeloos veen’ is een opdracht te vergeven voor de bouw van een aanhangwagen voor personenvervoer, de Veenhuifkar. Het gaat om het leveren van één dubbeldeks aanhangwagen voor personenvervoer (chassis + complete op- en inbouw/carrosserie).

Meer informatie over de aanbesteding vindt u hier:

https://www.tenderned.nl/tenderned-web/aankondiging/detail/publicatie/akid/ed2c3409d7411e05a938266cb7080671


Volg de activiteiten van het Natuurpark op facebook:

www.facebook.com/naturparkmoor
Op de website 'Achter de Breede Sloot' vind je verhalen over het grensgebied tussen de provincie Drenthe in Nederland en Landkreis Emsland in Duitsland. Het beschrijft de historie, de toeristische-recreatieve mogelijkheden en de natuur van dit overgangsgebied tussen de beide landen. Daarnaast beschrijft de auteur een deel van zijn familiegeschiedenis.
www.achterdebreedesloot.nl
www.achterdebreedesloot.nl

Zum Seiteninhalt | Zum Navigation | Zum Seitenanfang | Zur Standortanzeige